At this time there are no scheduled day trips.

Na chwilę obecną wszystkie wycieczki są odłożone na dalszy termin.


upcoming day trips:

We responded to our members requests to organize more day trips. The trips are planned for every second Saturday of the month (please mark your calendar!). If the weather fails us, we will reschedule accordingly and inform everyone about the changes.
Contact Ala (760-758-7219) or Rita (760-809-0111) to sign up!

nadchodzące wycieczki dzienne:

Odpowiadamy na prośby naszych członków i organizujemy więcej wycieczek. Wycieczki odbywać się będą w drugą sobotę każdego miesiąca (proszę zakreślić na kalendarzu!). Jeśli pogoda nie dopisze, zmienimy datę i poinformujemy wszystkich zainteresowanych.
Proszę dać znać Ali (760-758-7219) lub Ricie (760-809-0111) jeśli chcesz się dołączyć!