Our monthly meetings are held every FIRST Sunday of the second month.

Nasze miesięczne spotkania odbywają się w każdą PIERWSZĄ niedzielę co drugi miesiąc.

club meeting We start at 4:00 pm with Social Hour, followed by the Club's Meeting during which we talk about current issues, and a delicious dinner prepared and served by our members. We do our best to have traditional, home-made Polish dishes. Entertainment is provided by professional musicians (our Polish friends).
Nasze spotkanie rozpoczynamy Godziną Ploteczek o godzinie 4:00 pm. Następnie mamy posiedzenie Klubu, gdzie omawiamy zdarzenia klubowe. Następnie, podany jest smaczny obiad przygotowany przez naszych członków. Zawsze serwowane są tradycyjne, domowe, dania polskie przy muzyce profesjonalnych artystów (naszych polskich przyjaciół).

 

Our monthly Meeting-Dinner/ Miesieczne Spotkanie/Obiad:

Please contact us for details
Skontaktuj sie z nami po szczegoly

Location/Miejsce Spotkania:

American Legion Hall
230 E. Park Ave. Escondido, CA 92025

Dinner Donations / Składki Obiadowe:
Members /Członkowie: $ 9.-
Members who bring a dish /Członkowie, którzy przyniosą danie: $ 3.-
Guests /Goście: $ 12.-